Co-Chainy, czyli że co to daje?

Co-Chainy, czyli że co to daje?

Dlaczego jest tak, że aplikacje zbudowane na publicznych blockchainach nie są zwykle traktowane poważnie przez główny nurt, a przypadki użycia łańcuchów prywatnych nigdy nie przechodzą w tryb pełnej produkcji?

Może dlatego, że te przypadki użycia są sztucznie ograniczone do jednego ekosystemu i jednego łańcucha bloków? Może. Projekty takie jak Cosmos lub Polkadot próbują rozwiązać ten problem interoperacyjności blockchainów , aby umożliwić różnym blockchainom komunikację ze sobą, ale z drugiej strony.. po co zawracać sobie głowę łączeniem łańcucha X z łańcuchem Z, jeśli żaden z nich nie ma wielu prawdziwych użytkowników, i posiada niski lub zerowy wolumen transakcji lub aplikacje biznesowych, które były by używane w „prawdziwym świecie”(poza krypto)

Stąd narodziny równoległego trendu, mianowicie = prywatne i publiczne łańcuchy bloków współistniejące, współpracujące, wymieniające wartości i aktywa, czyli Hybrydowe podejście w ramach jednego protokołu. Być może hybrydy okażą się sprytnym “hackiem”, łączącym oferty blockchainów publicznych z wymaganiami, które mają rządy, przedsiębiorstwa, bankowość, a które zwykle były testowane na blockckainach prywatnych? To umożliwia wykorzystanie wspólnej bazy użytkowników w ramach jednego, dużego ekosystemu. Ten kierunek jest badany przez projekty takie jak Algorand (ale też inne, np. Polkadot lub Kadena). Omówmy po krótce te 3 kategorie (publiczne, prywatne, hybrydowe), ich różnice i możliwe zastosowania, a następnie zobaczmy, co otrzymujemy w hybrydzie, czego nie otrzymamy bez łączenia sieci blockchain priv/public

PODEJŚCIE HYBRYDOWE

Hybrydowe? Krótko mówiąc, prywatne i publiczne łańcuchy komunikujące się w ramach jednego protokołu. Oferty sieci publicznych i prywatnych są często komplementarne. Łańcuchy publiczne i prywatne mogą nie zawężać grona użytkowników, definiując kto może brać udział w danej sieci (otwarte), jak i zapewniać wyłączny dostęp dla wstępnie wybranej grupy użytkowników (zamknięte). Wynika to z oczekiwań i konkretnego przypadku biznesowego.

PROBLEM polega na tym, że powyższe aplikacje często potrzebują współpracować, wymieniać dane, komunikować się między sobą, aby ich przypadki użycia stały się atrakcyjniejsze i pełniejsze, by w rezultacie przyciągać nowych użytkowników, zwiększając swoją adopcję, budują “network effect”.

ARCHITEKTURA Algorand Co-Chains wydaje się być ineresującą odpowiedzią na rozwiązanie tego problemu. Algorand jest zarówno publiczną, otwartą platformą blockchain, jak i dostawcą prywatnego blockchaina, a dzięki Co-Chains, czyli dzięki współdziałaniu łańcuchów, te dwa światy mogą teraz współpracować ze sobą.

Aby krótko zilustrować, dlaczego jest to istotne: weźmy na przykład aplikację ubezpieczenia na życie. Z jednej strony taka aplikacja musi gromadzić i analizować wrażliwe dane (takie jak historia zdrowia, dochód, dane osobowe), z drugiej strony musi uwzględniać dane z sieci publicznych lub mediów społecznościowych, aby przeprowadzać analizy behawioralne i dokładnie zakwalifikować użytkownika do konkretnego „ profilu ryzyka”. Niektóre z tych funkcji będą dotykać wrażliwych informacji i będą wymagały dużej prywatności, podczas gdy inne mogą pochodzić z publicznych sieci. To jest miejsce, w którym łańcuchy hybrydowe idealnie pasują.

TU ROZWIJAM ten wątek w detalu.

Andrzej_0xa0