PlanetWatch

PlanetWatch

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że PlanetWatch, startup będący spin-offem CERN-u, skupionym na monitorowaniu jakości powietrza, uruchomił swój program pilotażowy w 2 włoskich miastach (Mediolan i Taranto). Budują wielopoziomową infrastrukturę, aby przechwytywać dane o jakości powietrza z czujników, analizować je i przechowywać w łańcuchu bloków jako globalny rejestr jakości powietrza. Wybrali Algorand jako podstawową część swojej infrastruktury.

Milano i Taranto z pierwszymi 100 czujnikami wydają się być tylko rozgrzewką, PlanetWatch buduje coś znacznie większego. W moim ostatnim wideo przyglądałem się co tu się wyprawia.

Co to jest PlanetWatch?

PlanetWatch buduje globalną sieć monitorowania jakości powietrza, łącząc partnerstwa poszczególnych miast i tworząc globalną społeczność właścicieli indywidualnych czujników powietrza, która będzie korzystać z infrastruktury PlanetWatch i stojących za nią mechanizmów motywacyjnych (token PLANET) by zachęcić do poszerzania gęstej, globalnej sieci czujników. Obecnie koncentrują się na jakości powietrza, ale myślę, że możemy wyobrazić sobie inne podobne przypadi użycia, które wyjdą z tego zespołu lub innych zespołów w najbliższej przyszłości.

Architektura rozwiązania

PlanetWatch buduje swój stos technologiczny w oparciu o 4 filary:

  • Urządzenia IoT
  • Platformy do zarządzania Big Data
  • Sztuczna inteligencja do analizy danych
  • Blockchain dla przejrzystości i jako system zachęt (Algorand)

Pierwsza warstwa to urządzenia IoT, które są instalowane wewnątrz lub na zewnątrz i przesyłają dane do Cloud Platform of Planet Watch. Na razie dostępne są dwa rodzaje urządzeń, ale PlanetWatch buduje własne urządzenia, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność danych, dzięki mechanizmowi potwierdzania pochodzenia danych (urządzenia będą certyfikowane, ewentualnie hash certyfikacji będzie przechowywany na blockchain Algorand) aby upewnić się, że nikt nie próbuje złamać systemu za pomocą nieprawidłowych danych).

Obecnie możemy zobaczyć te 2 urządzenia dostępne w ich sklepie:

= Atmotube Pro (Blootooth, Portable)

= Arianna (WiFi i Blootooth + panel słoneczny)

Takie urządzenie jest zarządzane przez aplikację mobilną lub online przez użytkownika końcowego, a dane są przesyłane strumieniowo do globalnej księgi jakości powietrza.

Zanim dane trafią do łańcucha blokowego Algorand, przechodzą przez strukturę pozyskiwania danych CERN, która może odbierać i weryfikować strumienie danych o wysokiej częstotliwości z tysięcy czujników na całym świecie (platforma CERN Control and Monitoring Platform (C2MON)). C2MON umożliwia pozyskiwanie danych heterogenicznych z konfiguracją, utrwalaniem, przeglądaniem danych historycznych, a także funkcjami alarmowymi.

Po wykonaniu powyższego kroku dane nadal muszą zostać poddane analizie przez agentów sztucznej inteligencji, aby zapewnić, że pozyskane dane są wiarygodnymi informacjami o jakości powietrza. To dość duże wyzwanie, ponieważ otrzymujemy strumienie danych z sieci heterogenicznych czujników.

Aby temu zaradzić, w grę wchodzą zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które dynamicznie skalują krzyżowo czujniki oraz filtrują wartości odstające i fałszywe dane.

Ostatecznie wszystko zostaje zapisane w łańcuchu bloków. PlanetWatch wykorzystuje łańcuch bloków Algorand do tworzenia globalnej, trwałej, odpornej na manipulacje księgi jakości powietrza oraz do śledzenia i nagradzania wszystkich strumieni danych.

Większość dzisiejszych łańcuchów bloków jest jeszcze zbyt powolna, kosztowna lub scentralizowana, ale Algorand wydaje się dobrze radzić sobie z tymi wyzwaniami.

cechy sieci Algorand:

  • Dość szybki blockchain umożliwia przetwarzanie 1k TRX / s (wkrótce zostanie zaktualizowany do 10k TRX / s)
  • Niskie koszty transakcji (0,001 ALGO na TRX)
  • Decentralizacja, zabezpieczenia i funkcje odporne na manipulacje, osiągnięte dzięki mechanizmowi konsensusu Pure Proof of Stake (PPOS)

W jaki sposób to wszystko działa – omawiam w poniższym filmie.