Props działa na Algorand

Props działa na Algorand

w połowie maja 2020r Props otrzymał od Algorand grant aby zbudował swoje rozwiązanie właśnie na platformie Algorand.

Props to środowisko dla wielu aplikacji (media społecznościowe, gry, platformy komunikacyjne), które połączone w swoistego rodzaju ekosystem (przez Props token), mogą wynagradzać swoich użytkowników za zaangażowanie w swoich aplikacjach (interakcja, komentarze, uzupełnianie danych, aktywny udział w wydarzeniach). Wynagradzanie to oparte jest właśnie o Props Token, który to bazuje na sieci Algorand. Props token to swoistego rodzaju token lojalnościowy, który jednak ma swoją wartość nie tylko w zasięgu danej aplikacji, ale w zasięgu całego ekosystemu aplikacji, które przyłączyły się do sieci Props – w ten sposób czyniąc ten token jeszcze bardziej użytecznym.

Props zbudował coś co się nazywa Props Reward Engin. W skrócie jak to działa?

Props Reward Engine automatycznie przyznaje tokeny aplikacjom na podstawie ich aktywności w gospodarce Props, zgodnie z przejrzystym i publicznym zapisem w PropsChain, weryfikowanym przez niezależnych validatorów. Props wykorzystuje w tym zakresie blockchain Algorand. Aplikacje które zdecydują się dołączyć do ekosystemu Props (jak YouNow, Listia, PalTalk itd..) mają zachętę by rozszerzać użyteczność i funkcjonalność w ramach Props, gdyż to wpływa na ilość nagród którą przydzieli im protokół Props.

Aplikacje dołączając się do ekosystemu Props, definiują typ aktywności użytkownika (interakcja, wypełnienie profilu, zostawienie komentarza itd.) za który chcą nagradzać swoich użytkowników w postaci Prop Token, które ta aplikacja otrzymała dzięki protokołowi Props Reward Engine. Czyli mamy tu dowolność programistyczną, co twóca danej aplikacji uzna za wartościowe w ramach swojej platformy, jako czynność godną i wartą wynagrodzenia, zachęcając użytkownia do zwięszonej interaktywności.

Użytkownik zarabia Props Tokeny za interakcję z daną aplikacją. Użytkownicy gromadzą tokeny i dzięki tym tokenom mogą korzystać z dodatkowych funkcjonalności we wszystkich aplikacjach (nie tylko w tej w której zarobili token) uczestniczących w ekosystemie Props. Jeśli tak zdecydują, za jakiś czas bedą również mogli wypłacić Props token poza ekosystem Props, i przekonwertować go na inny token lub może nawet Fiat.

Algorand to obiecująca platforma, która ma plan by do końca 2020 roku przyciągnąć do swojego ekosystemu 10 milionów użytkowników, którzy wykazywali by aktywność on-chain (czyli na samym łańcuchu publicznym Algorand)

Algorand chciałby również do końca roku osiągnąc 1 milion transakcji, które odbywały by się na publicznym łańcuchu Algorand każdego dnia.

Obie te liczby to bardzo odważny cel. Odważny gdyż w chwili obecnej w zasadzie żadna platforma blockchain nie może się pochwalić tego rodzaju osiągnięciami, mimo iż technologia kryptowalut rozwija się już (dopiero?) 11 lat.

Tematykę tego artykułu szerzej omawiam w moim materiale video na kanale Dzienna Dawka Dyskomfortu oraz na portalu tokeny.pl