Rezerwy Walutowe na Blockchainie

Rezerwy Walutowe na Blockchainie

Jeśli interesuje Was czy CBDC to jedyna opcja, jeśli chodzi o tworzenie systemów walutowych, systemów rezerw, i walut które mogą stać się szyną płatniczą przyszłości, to ten film daje szersze spojrzenia na to co w świecie płatności, mikropłatności i inwestycji opartych o blockchain i kryptowaluty może się zadziać.

IBMR, czyli International Blockchain Monery Reserce (międzynarodowe monterane rezerwy oparte o blockchain) towrzy rozwiązanie na bazie sieci Algorand, które jest ekosystemem łączącym:

  • rezerwę walutową, opartą o kryptowaluty
  • system płatniczy + system inwestycyjny
  • system zachęt do zaangażowania społeczności celem poprawy gospodarki
  • system wspierania przedsiębiorczości, która zorientowana będzie na naprawę realnych problemów związanych z urbanizacją.

W Azji południowo wschodniej (Kambodża, Tajlandia, Filipiny, Indonezja itd…) istnieją realne problemy, natury urbanizacyjnej, natury dostępu ddo podstawowych usług (opieka zdrowotna, infrastrukutra, mieszkanie) które stworzone zostały na skutek szybko postępującej urbanizacji w tym regionie. Proces urbanizacji przebiegał nierówno i wykluczająco dla dużej cześci społeczeństwa.

IBMR próbuje zbudować walutę opartą o blockchain (ARCC, Asia Reserve Currency Coin), która posłuży jako środek płatniczy dla wykluczonej z obecnego systemu finansowego społeczności, oraz która posłuży jako środek inwestycyjny by problemy gospodarcze i infrastrukturalne w tej części świata mogły zostać zaadresowane.

Mieszkańcy tego obszaru poprzez zgłąszanie problemów, które dotyczą ich życia mogą zarabiać ARCC coin. Dane z ich zgłoszeń są agregowane i wykorzystywane do stworzenia mandatu społecznego który :

  • poprzez media mędzie pokazywał rządzącym gdzie są problemy
  • dla przedsiębiorców posłuży jako inspracja do uruchamiania nowych przedsięwzięć adresujących te problemy.

Wspomniane przedsięwzięcia mogły by również być fundowane z Funduszy Rezerw ARCC, w rezultacie zamykając cały ekosystem zachęt w pętlę, gdzie społeczność ma wkład w realną naprawę gospodarki, przedsiębiorcy mają środki i informacje gdzie pomoc jest potrzebne, a wszystkie strony mają uwspólniony system zachęt – zyskując jeśli reformy uda się przeprowadzić.

To tylko fragment całej historii.

Zerknij na kanał YouTube – gdzie rozwijam ten wątek głębiej.

Andrzej_0xa0 na Twitterze.